SuperSpetters zwemles in Amersfoort

SuperSpetters is de zwemlesmethode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen. Er is veel aandacht voor persoonlijk contact. Kinderen vanaf 5 jaar krijgen in kleine groepjes twee keer per week zwemles van twee gediplomeerde zwemdocenten. Na de periode waarin de kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. 

De ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject. Wanneer een kind twee keer per week zwemles heeft, kan het al in 10 maanden het KNZB zwemdiploma behalen en zwemvaardig zijn.


Hoe worden de zwemlessen opgebouwd?

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. 

Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de ​HELP-houding, hurksprong en draai lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Op welke locatie geven wij zwemles?

Onze zwemlessen vinden plaats in het zwembad van het Meander Medisch Centrum. Dit kleinere én verwarmde bad is uitermate geschikt voor kinderen die in een kleine omgeving beter tot hun recht komen dan in de massa van een zwembadcomplex.​

Een aantal keer oefenzwemmen doen we op zaterdag in het KNVB zwembad in Zeist samen met zwemschool Aquamoves uit Driebergen. Zo leren de kinderen dit bad al een beetje kennen, want ook het proefzwemmen en het diplomazwemmen doen we daar. De zwemlessen van SuperSpetters worden afgesloten met het KNZB zwemdiploma. Dit zwemdiploma betekent dat uw kind zwemveilig is. In Nederland is uw kind zwemveilig als het aan de eisen van het zwemdiploma C voldoet.

Gebruik van zwemmateriaal

Een belangrijk kenmerk van SuperSpetters is het gebruik van hulpmiddelen zoals badmuts, zwembril en zoomers in plaats van de drijfmiddelen die in traditionele zwemlessen gebruikt worden. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. 

De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden. De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater orientatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

SuperSpetters draait inmiddels al bijna 10 jaar. In 2013 begonnen met een paar pilots en sinds 2014 zijn de eerste echte groepen gestart. Inmiddels hebben zijn er ruim 70 zwemlocaties die volgens de methode van SuperSpetters zwemles geven. Om de kwaliteit van SuperSpetters te waarborgen, zijn we onlangs een samenwerking aangegaan met Kiwa (een onafhankelijke Certificerende Instelling). Met hen zijn we een Keurmerk SuperSpetters aan het ontwikkelen, waarbij de KNZB én lokale aanbieders getoetst gaan worden op kwaliteit.

Kwaliteitstoetsing

De KNZB vindt de kwaliteit van de zwemles erg belangrijk. Om te zorgen dat de methode op de juiste wijze wordt gegeven en nagestreefd binnen
iedere zwemlesorganisatie, wordt iedere organisatie jaarlijks getoetst. Een keer per jaar komt er een Controleur SuperSpetters bij de zwemles organisatie op bezoek om de zwemlessen te bekijken. De ​ Controleur zal middels een checklist bekijken of de richtlijnen en kernwaarden van SuperSpetters worden nageleefd. Indien de organisatie een voldoende scoort worden de zwemlessen geheel volgens de methode van de KNZB gegeven. De organisatie behoudt de licentierechten om volgens de methode van SuperSpetters zwemles te geven voor 1 jaar.


Verschil tussen SuperSpetters en ABC-methode Het ZwemABC is zo opgezet dat het pas met C veilig is. Volgens het factsheet Zwemvaardigheid
2014 van het Mulier Instituut haalt in Nederland maar 35% van de kinderen het C-diploma. Veel kinderen zijn dus niet voldoende zwemvaardig. Het ZwemABC bestaat uit drie diploma's waarbij het kind na het behalen van het gehele ZwemABC het predicaat zwemveilig krijgt. Bij SuperSpetters wordt er gewerkt met maar één diploma, het KNZB zwemdiploma. Na het behalen van dit diploma zijn kinderen zowel zwemveilig als zwemvaardig.

De belangrijkste voordelen 
van SuperSpetters

Voor kinderen vanaf 5 jaar
 Kleine groepjes, veel persoonlijke aandacht
 Gediplomeerde lesgevers + VOG
 In 10 maanden afzwemmen voor het KNZB Zwemdiploma*
 De borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt
 Survivalelementen en fun
 Gebruik van een badmuts, zwembril en flippers
 Geen gebruik van drijfpakjes of andere drijfmiddelen
 Een eigen zwemboek om voortgang te volgen
 Beloningsmomenten met stickers
 Regelmatige communicatie met de ouders over vorderingen van het kind

Kosten & Inschrijven Zwemles

Ieder jaar starten we in de maand september met de nieuwe groepen. Deze groepen zullen vlak voor de zomer vakantie (eind juni/begin juli) afzwemmen. Momenteel zwemmen er 3 groepen 2 keer per week op maandag en woensdag. We houden de groepen expres klein zodat we aan ieder kind voldoende aandacht kunnen schenken tijdens onze lessen.

De kosten van het SuperSpetter KNZB zwemlespakket bedragen €1.250,- (op basis van de gestelde 10 maanden). Uiteraard is het mogelijk om in 4 termijn van 325,- te betalen. Let op: in deze 4 termijnen zijn extra administratiekosten doorberekend. Om een plekje voor het komende zwemseizoen te reserveren vragen wij 25,- inschrijfkosten. 

Ik wil mijn kind inschrijven!

Diploma-eisen SuperSpetters

Slagen kunnen zowel met als zonder zwembril uitgevoerd worden. Alle vaardigheden waarbij oriëntatie onder water centraal staat, worden zonder zwembril uitgevoerd

Gekleed
 Voetsprong
 50 meter zwemmen, met slag naar keuze
 Onder mat door zwemmen en over mat heen klimmen
 Hoekduik gevolgd door voorwerp aantikken op 1.5m onder wateroppervlakte
 30 sec. HELP-houding uitvoeren
 30 sec. watertrappen
 Zelfstandig op de kant klimmen
Badkleding
 150 meter achter elkaar in slag naar keuze
 25 meter borstcrawl
 25 meter rugcrawl
 50 meter enkelvoudige rugslag​
 50 meter schoolslag
 Afzetten vanaf de waterlijn en uitdrijven in borstligging (10 sec.)
 Afzetten vanaf de waterlijn en uitdrijven in rugligging (10 sec.)
 Kopsprong gevolgd door zwemmen door een gat in zeil op 6 meter
 Draai om lengte-as en draai om breedte-as
 Wrikken (3 meter voorwaarts, draaien, 3 meter achterwaarts)
 Hurksprong
 Met een koprol te water

Copyright 2022-2023 Go Nord - 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram