Superspetters

SuperSpetters is de zwemlesmethode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen. Er is veel aandacht voor persoonlijk contact.
Kinderen vanaf 5 jaar krijgen in kleine groepjes twee keer per week zwemles van twee gediplomeerde zwemdocenten.

Na de periode waarin de kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag.

De ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject.

Wanneer een kind twee keer per week zwemles heeft, kan het al in 10 maanden het KNZB zwemdiploma behalen en zwemvaardig zijn

SuperSpetters is de zwemlesmethode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen. Er is veel aandacht voor persoonlijk contact.
Kinderen vanaf 5 jaar krijgen in kleine groepjes twee keer per week zwemles van twee gediplomeerde zwemdocenten.

Na de periode waarin de kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag.

De ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject.

Wanneer een kind twee keer per week zwemles heeft, kan het al in 10 maanden het KNZB zwemdiploma behalen en zwemvaardig zijn.


Opbouw

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water.
Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn.
Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en draai lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd.
We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Gebruik materiaal
Een belangrijk kenmerk van SuperSpetters is het gebruik van hulpmiddelen zoals badmuts, zwembril en flippers in plaats van de drijfmiddelen die in traditionele zwemlessen gebruikt worden.
Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.
De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen.
De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd.
Alle vaardigheden waarbij onderwater orientatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

Het zwembad van het Meander Medisch Centrum is uitermate geschikt voor kinderen die in een kleine omgeving beter tot hun recht komen dan in de massa van een zwembadcomplex.
Diplomazwemmen, proefzwemmen en een aantal keer oefenzwemmen doen we op zaterdag in het KNVB zwembad in Zeist samen met zwemschool Aquamoves uit Driebergen.

De zwemlessen van SuperSpetters worden afgesloten met het KNZB zwemdiploma. Dit zwemdiploma betekent dat uw kind zwemveilig is. In Nederland is uw kind zwemveilig als het aan de eisen van het zwemdiploma C voldoet.

Voordelen van Superspetters

• Voor kinderen vanaf 5 jaar
•Kleine groepjes, veel persoonlijke aandacht
• In 10 maanden afzwemmen voor het KNZB Zwemdiploma*
• De borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt
• Survivalelementen en fun
• Gebruik van een badmuts, zwembril en flippers
• Geen gebruik van drijfpakjes of andere drijfmiddelen
• Een eigen zwemboek om voortgang te volgen
• Beloningsmomenten met stickers
• Gediplomeerde lesgevers + VOG
• Regelmatige communicatie met de       ouders over vorderingen van het kind
Copyright 2022 Where the waves break - 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram